Home

Hulplijn Seksueel Misbruik: 0900.9999.001 Niemand weet ervan, wie kan mij helpen?

 

Nieuws

Onderzoek naar aanleiding van een signaal uit de regio Rotterdam

19 februari 2015

In de afgelopen jaren ontving de Inspectie Jeugdzorg met enige regelmaat signalen van een cliënt van Stichting Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (hierna JBRR, voorheen: Bureau Jeugdzorg stadsregio Rotterdam) over de kwaliteit van het handelen van zowel JBRR als de Raad voor de Kinderbescherming, regio Rotterdam-Dordrecht (hierna: de Raad).
lees verder

Onderzoek naar aanleiding van een calamiteit in Noord-Brabant

13 februari 2015

De Inspectie Jeugdzorg (IJZ) beoordeelt het handelen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant (BJZ NB) en Jeugdhulpinstelling Oosterpoort als onvoldoende voor wat betreft het inschatten en beperken van de veiligheidsrisico’s van twee jongeren.
lees verder

Registratie veiligheid en risicotaxatie bij STEK Jeugdhulp voldoende

12 februari 2015

Eind 2014 voerde de Inspectie Jeugdzorg een onverwacht toezicht uit bij STEK Jeugdhulp te Rotterdam. Geconstateerd werd dat aanbevelingen over registratie van risicotaxaties en veiligheidsafspraken waren geïmplementeerd en in de dossiers waren terug te vinden.
lees verder

Verscherpt toezicht voor Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

5 februari 2015

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie hebben Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant (BJZ NB) onder verscherpt toezicht geplaatst.
lees verder

Jaarverslag National Preventive Mechanism (NPM) 2013 gepubliceerd

20 januari 2015

Het NPM-jaarverslag is een gebundeld overzicht van de activiteiten die in 2013 in Nederland zijn ondernomen in het kader van het VN-verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (OPCAT).
lees verder

Deze website is het laatst gewijzigd op 24 februari 2015